مرکز نوید مهر اهواز با بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص اقدام به تعیین خدمات در جهت رفع نیازهای سالمندان و معلولین در سطح شهر اهوازمی نماید. این مرکز  با شناسایی و ارجاع سالمندان و معلولین واجد شرایط (از طریق مراجع ذیربط و معرفی آزاد) به ارائه خدمات پزشکی و توانبخشی در منزل اقدام نموده و از آنجا که سبک زندگی سالم و موثردر خانواده های معلولین و سالمندان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، به حول و قوه الهی توانسته است  بعنوان اولین مرکز مراقبتی سالمندان و معلولین در منزل خوزستان با بهره برداری از تیم تخصصی توانمند خدمات خود را گسترش داده و در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده گامهای موثری بردارد.

این مرکز با دارا بودن تیم تخصصی در گردش شامل پزشک، پرستار ،فیزیوتراپ، کاردرمان ، مددکار،مشاورو روان درمان ،کارشناس تغذیه و نیز مراقبین آموزش دیده جهت پرستاری و نگهداری معلول در جهت بهزیستی و سلامت سالمندان و معلولان ، کوشیده است نیازهای روانی و جسمی آنان را به بهترین وجه در مکان زندگی آنها و بدون نیاز جابجایی به مراکز درمانی و خدماتی عهده دار باشد. دراین مرکز برنامه ریزی و ارائه خدمات به گونه ایی تنظیم شده است که کلیه سالمندان تحت پوشش بصورت ماهانه توسط پزشک و پرستار معاینه شده و در صورت نیاز از خدمات توانبخشی و مراقبتی چون فیزیوتراپی و کاردرمانی و.. برخوردار گردند . همچنین توانخواهان توسط مراقبین آموزش دیده بصورت سه روز در هفته و به مدت سه ساعت در منزل نگهداری و مراقبت پزشکی و آموزشی دریافت می دارند .

بیشتر بدانیم...

نوید مهر

مروری بر خدمات نوید مهر

جامعه هدف تعیین شده شامل : معلولیتهای جسمی و حرکتی ، چندمعلولیتی ،سایرمعلولیتها، بیماریMS، ذهنی ،سالمند و بیمار اعصاب و روان می باشد که اکثر این افراد در بازه سنی 12 تا 24 سال و با درجه خیلی شدید معلولیت قرار دارند. این گروه هدف زیر نظر سوپروایزر منخصص طرح و با مراقبین آموزش دیده در رشته های روانشناسی عمومی و بالینی و مددکاری خانواده و معلول ، مدیریت و سازماندهی شده اند.

همزمان با پیشبرد اهداف تعیین شده طرح ، با برنامه ریزی های صورت گرفته توانستیم با منابع بدست آمده از کمکهای بهزیستی و نیز افراد خیر ، جمع کثیری از افراد جامعه هدف را تحت پوشش خدمات درمانی و امکانات رفاهی زندگی از قبیل وسایل کمک توانبخشی، تخت ، دستشویی فرنگی،تشک مواج و ویزیتهای پزشکی رایگان ...قرار دهیم.

خوشبختانه افراد بسیاری از جامعه هدف در این مدت به تغییرات نسبی دست یافته اند که با توجه به ارزیابی های صورت گرفته تغییرات چشمگیری در بهبود فرایند زندگی و سبک ارتباطی و برخوردی خانواده با معلول به طور کلی دیده شده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- بهبود و افزایش امید به زندگی ، انرژی در سطح خانواده و معلول 2- افزایش آگاهی و بینش خانواده در خصوص نگهداری و مراقبت از معلول. 3- توانمندی و تکاپوی بیشتر معلولین در انجام امور شخصی. 4- کنترل و بهبود هیجانات و احساسات سرکوب شده و آنی. 5- شناسایی دقیق و درمان سریع اختلالات همراه با معلولیت. 6- نزدیکی و ارتباط بیشتر جامعه هدف با بهزیستی و افزایش اعتماد و باور جامعه هدف نسبت به اقدامات و خدمات بهزیستی. 7- زمینه سازی فعالیتهای اجتماعی معلولین و افزایش خود باوری در بین آنان.

نوید مهر

خدمات درمانی ارائه شده

متخصصین و پرسنل حرفه ای

مشاوره هایی که تقدیمتان شد

  • آدرس : اهواز - خیابان آزادگان - خیابان 24 متری - بین دیده بان و شریف زاده - مجتمع شمخانی - واحد 10
  • تلفن تماس : 32234618-061
  • نمابر (فکس) : 32234618-061
  • پست الکترونیک : Info @ Navidemehr.ir