خدمات

مرکز نوید مهر اهواز با بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص اقدام به تعیین خدمات در جهت رفع نیازهای سالمندان و معلولین در سطح شهر اهوازمی نماید. این مرکز با شناسایی و ارجاع سالمندان و معلولین واجد شرایط (از طریق مراجع ذیربط و معرفی آزاد) به ارائه خدمات پزشکی و توانبخشی در منزل اقدام نموده و از آنجا که سبک زندگی سالم و موثردر خانواده های معلولین و سالمندان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، به حول و قوه الهی توانسته است بعنوان اولین مرکز مراقبتی سالمندان و معلولین در منزل خوزستان با بهره برداری از تیم تخصصی توانمند خدمات خود را گسترش داده و در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده گامهای موثری بردارد.
این مرکز با دارا بودن تیم تخصصی در گردش شامل پزشک، پرستار ،فیزیوتراپ، کاردرمان ، مددکار،مشاورو روان درمان ،کارشناس تغذیه و نیز مراقبین آموزش دیده جهت پرستاری و نگهداری معلول در جهت بهزیستی و سلامت سالمندان و معلولان ، کوشیده است نیازهای روانی و جسمی آنان را به بهترین وجه در مکان زندگی آنها و بدون نیاز جابجایی به مراکز درمانی و خدماتی عهده دار باشد. دراین مرکز برنامه ریزی و ارائه خدمات به گونه ایی تنظیم شده است که کلیه سالمندان تحت پوشش بصورت ماهانه توسط پزشک و پرستار معاینه شده و در صورت نیاز از خدمات توانبخشی و مراقبتی چون فیزیوتراپی و کاردرمانی و.. برخوردار گردند . همچنین توانخواهان توسط مراقبین آموزش دیده بصورت سه روز در هفته و به مدت سه ساعت در منزل نگهداری و مراقبت پزشکی و آموزشی دریافت می دارند .
جامعه هدف تحت پوشش شامل معلولیتهای جسمی و حرکتی ، توانخواهان چندمعلولیتی ، بیماران دچار اختلال MS، بیماران ذهنی ، سالمند و بیمار اعصاب و روان می باشد که این افراد با درجه معلولیت خیلی شدید پذیرش و زیر نظر سوپروایزر متخصص مرکز و با مراقبین آموزش دیده در رشته های روانشناسی عمومی و بالینی و مددکاری خانواده و معلول ، مدیریت و سازماندهی شده و به دریافت خدمات دسترسی پیدا می کنند.
از دیگر فعالیتهای این مرکز ضمن پیشبرد اهداف تعیین شده ، ارائه خدمات حمایتی از قبیل تهیه وسایل کمک توانبخشی، سبدهای معیشتی، تهیه دارو و دسترسی به پزشکان خیر، بهره برداری از نهادها و امکانات در دسترس و رایگان ویژه توانخواهان، برگزاری جشن های مناسبتی برای افراد تحت پوشش، مشارکت توانخوهان در برنامه های اجتماعی و .... می باشد که در راستای هویت بخشی و افزایش امید به زندگی این عزیزان تدارک دیده می شود.
از جمله دستاوردهای مرکز نویدمهر در سالهای اخیر با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در جامعه هدف ، می توان به بهبود فرایند زندگی و سبک ارتباطی و برخوردی خانواده با معلول اشاره کرد که بخشی از آن عبارتند از
: 1- بهبود و افزایش امید به زندگی ، انرژی در سطح خانواده و معلول
2- افزایش آگاهی و بینش خانواده در خصوص نگهداری و مراقبت از معلول.
3- توانمندی و تکاپوی بیشتر معلولین در انجام امور شخصی.
4- کنترل و بهبود هیجانات و احساسات سرکوب شده و آنی.
5- شناسایی دقیق و درمان سریع اختلالات همراه با معلولیت.
6- نزدیکی و ارتباط بیشتر جامعه هدف با بهزیستی و افزایش اعتماد و باور جامعه هدف نسبت به اقدامات و خدمات بهزیستی. 7- زمینه سازی فعالیتهای اجتماعی معلولین و افزایش خود باوری در بین آنان.

خدمات درمانی ارائه شده

متخصصین و پرسنل حرفه ای

مشاوره هایی که تقدیمتان شد

  • آدرس : اهواز - خیابان آزادگان - خیابان 24 متری - بین دیده بان و شریف زاده - مجتمع شمخانی - واحد 10
  • تلفن تماس : 32234618-061
  • نمابر (فکس) : 32234618-061
  • پست الکترونیک : Info @ Navidemehr.ir