آشنایی با دپارتمان ویزیت در منزل

مرکز جامع توانبخشی نویدمهر اهواز در راستای اجرای طرح های توانبخشی مبتنی بر خانواده از سال 1387 اقدام به ارائه خدمات توانبخشی ویزیت در منزل سالمندان نموده است. در این فعالیت سالمندان شناسایی شده از سوی مرکز و یا توانخوهان معرفی شده از بهزیستی شهرستان اهواز پس از تعیین معلولیت ( شدت معلولیت و سالمندی) از سوی کمیته تخصصی بهزیستی استان خوزستان در مرکز نویدمهر اهواز پذیرش شده و از خدمات توانبخشی مشخص شده از سوی سازمان بهزیستی براساس دستورالعمل های تدوین شده و تخصصی توانبخشی مبتنی بر خانواده و بصورت رایگان بهره مند می شوند. این خدمات که با تعرفه یارانه ایی بهزیستی ارائه می گردد شامل خدمات پزشکی، پرستاری، فیزوتراپی و کاردرمانی، مددکاری، روانشناسی، مشاوره های تغذیه ایی و سبک زندگی و .. می باشد.
توانخوهان پذیرش شده در مرکز پس از بازه زمانی مشخص شده در دستورالعمل های سازمان بهزیستی و طی کردن یک دوره توانبخشی و آموزش فعالیتهای مراقبتی به خانواده، از مرکز نویدمهر ترخیص می گردند و افراد پشت نوبت در لیست بهزیستی اهواز جایگزین آنان می شوند.
ارائه خدمات حمایتی شامل استفاده از بسته های حمایتی کمک توانبخشی، برگزاری جشن تولد و مناسبتی سالمندان، شرکت توانخوهان در جشن های مناسبتی و شرکت در فعالیتهای اجتماعی از دیگر برنامه های مرکز نویدمهر برای سالمندان تحت پوشش است.

  • صفحه اصلی
  • توانبخشی مبتنی بر خانواده
  • دپارتمان ویزیت
  • آشنایی

خدمات درمانی ارائه شده

متخصصین و پرسنل حرفه ای

مشاوره هایی که تقدیمتان شد

  • آدرس : اهواز - خیابان آزادگان - خیابان 24 متری - بین دیده بان و شریف زاده - مجتمع شمخانی - واحد 10
  • تلفن تماس : 32234618-061
  • نمابر (فکس) : 32234618-061
  • پست الکترونیک : Info @ Navidemehr.ir