مدیر داخلی مرکز جامع توانبخشی

خدیجه السادات زواری

مدیر داخلی مرکز جامع توانبخشی نویدمهر اهواز

         سوابق تحصیلی

 • کارشناس ارشد مشاوره خانواده و فارغ التحصیل دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

         سوابق اجرایی

 • مشاوره سالمندان و معلولین تحت پوشش مرکز نویدمهر اهواز از سال 1399
 • فعال حوزه پژوهشی توانبخشی
 • مدرس کارگاه های ضمن خدمت مرکز نویدمهر از سال 1400
 • هماهنگ کننده تیم مراقبتی و تیم ویزیت تخصصی و خانواده های تحت پوشش
 • مدیریت امور خیرین و برگزاری فراخوان های جذب کمک های مردمی
 • مدیریت آموزش ضمن خدمت پرسنل و مراقبین مرکز نویدمهر

        مقالات تحقیقی

 • مقایسه مولفه های عملکرد خانواده و کنترل والدگری مادر در خانواده های با و بدون سالمند جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
 • بررسی شاخص های ازدواج موفق، تحقیق کیفی جهت اخذ مدرک کارشناسی
 • مقایسه مولفه های عملکرد خانواده و کنترل والدگری مادر در خانواده های با و بدون سالمند شهرستان اهواز
 • مقایسه سبکهای مقابله ایی و تاب آوری مادران کودکان معلول جسمی و حرکتی با مادران کودکان عقب مانده HBC ذهنی تحت پوشش طرح
 • بررسی تاثیر امیدبخشی و ذهن آگاهی بر پذیرش معلولیت در خانواده
 • بررسی اثربخشی طرح مراقبتی مبتنی بر خانواده سالمندان و معلولین بر کیفیت زندگی معلولان عرب زبان و فارس زبان مرکز نوید مهر اهواز

 

 • صفحه اصلی
 • توانبخشی مبتنی بر خانواده
 • منابع انسانی
 • مدیر داخلی مرکز جامع توانبخشی

خدمات درمانی ارائه شده

متخصصین و پرسنل حرفه ای

مشاوره هایی که تقدیمتان شد

 • آدرس : اهواز - خیابان آزادگان - خیابان 24 متری - بین دیده بان و شریف زاده - مجتمع شمخانی - واحد 10
 • تلفن تماس : 32234618-061
 • نمابر (فکس) : 32234618-061
 • پست الکترونیک : Info @ Navidemehr.ir