مسئول فنی ویزیت در منزل

نسیم احمدی دهاقانی مسئول فنی ویزیت در منزل سالمندان نویدمهر اهواز

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مدرس کارگاه های مهارت زندگی

هماهنگ کننده تیم های در گردش و خانواده های سالمندان تحت پوشش

رابط مرکز و سازمان بهزیستی

همکاری با مدیریت خیرین و جذب مشارکتهای مردمی

  • صفحه اصلی
  • توانبخشی مبتنی بر خانواده
  • منابع انسانی
  • مسئول فنی ویزیت در منزل

خدمات درمانی ارائه شده

متخصصین و پرسنل حرفه ای

مشاوره هایی که تقدیمتان شد

  • آدرس : اهواز - خیابان آزادگان - خیابان 24 متری - بین دیده بان و شریف زاده - مجتمع شمخانی - واحد 10
  • تلفن تماس : 32234618-061
  • نمابر (فکس) : 32234618-061
  • پست الکترونیک : Info @ Navidemehr.ir