اختلال هویت جنسی کودک

اختلال هویت جنسی کودکی را بشناسید؟

اختلال هويت جنسی کودکی عبارتست از: وجود احساس نارضایتی مصرانه نسبت به جنسیت موجود در کودک، و ارزوی تبدیل به جنس مخالف و سماجت در دوباره سازی وضعیت تشریحی جنس خود است.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد اختلال هویت جنسی کودکی ، بیشتر توضیح خواهیم داد.

تقریبا بازگشت به احساس اصلی و رفتار اصلی وجود ندارد.در این کودکان، نه فقط صفات مردانه در دختر و صفات زنانه در پسر وجود دارد بلکه احساس طبیعی جنسیت در آنان کاملاً مختل است.

دختران دارای این بیماری بیشتر در گروه پسران دیده می شوند، از ورزش های نرم و کلام دخترانه اجتناب می ورزند و علاقه کمی به بازی با عروسک و یا بازی های دخترانه نشان می دهند.

مگر اینکه در این بازی نقش پدر را بعهده بگیرند. خیلی بندرت یک دختر با این اختلال، اظهار می دارد که در آینده یک مرد خواهد شد.

این دختران احساس می کنند بطور بیولوژیکی قادر به حامله شدن نیستند و یا سینه هایشان بزرگ نخواهد شد و یا در آینده آلت تناسلی پسرانه خواهند داشت.

پسران با این اختلال، اغلب مشغله ذهنی با فعالیت های زنانه دارند، ممکن است با لباس دخترانه ظاهر شوند و یا ممکن است در فکر تولد یک نوزاد باشند. (پوشیدن لباس جنس مخالف هرگز دلیل وجود این اختلال نیست.

این پسران، اغلب آرزوی شرکت در بازی ها و انجام وظایف دخترانه را دارند. عروسک بازی برایشان جالب تر است، اغلب با دختران بازی می کنند. در بازی ها نقش یک مادر را بعهده می گیرند.

از ورزش های پسرانه پرهیز می کنند، ژست و رفتار و اعمالشان بر طبق فرهنگ شان برخلاف جنسیت شان است. اغلب این پسران از گروه پسران دیگر طرد می شوند و تا بلوغ بین دختران میزیند.

در موارد نادری این پسران اظهار می دارند که الت تناسلی و یا بیضه هایشان از بین خواهد رفت و یا بندرت اظهار تمایل به داشتن این ابزار را دارند.

 

بعضی از این کودکان بعلت لباس پوشیدن خاص خود و رفتار خاصی شان از مدرسه طرد می شوند ولی با همه این احوال، اغلب بیماری خود را انکار می کنند.

 

فرمهای همراه اختلال هویت جنسی کودکی
بعضی از این کودکان بخصوص دختران، هیچگونه علائم روانی نشان نمی دهند،بعض ها ممکن است اختلالات شدیدی نشان بدهند، (مثل: فوبی و کابوس مستمر شبانه )

سن شروع اختلال هویت جنسی کودکی

در پسران شروع، استفاده البسه زنانه، در سه چهارم موارد حدود سن چهارسالگی است. بازی کردن با عروسک نیز در همین سالن و سال شروع می شود.

در دوره های بعدی مدرسه ممکن است رفتارهای زنانه کمتر شود و از این سن و سال کودکان پسری که مسائل مشترک جنسی مانند، هموسکچوالیتی دارند.

لازم است بدانیم که، تمایلات، هموسکچوالیتی در اوایل سن بلوغ شروع می شود.

برای دختران، سن شروع اغلب زود است و بیشتر آنها فشارهایی را در اواخر کودکی و اوایل بلوغ حس می کنند. آنان بطور افراطی رفتارهای مردانه را تقلید می کنند، بعضی از آنها رفتارهای همو سکپوالیتی را انتخاب می کنند.

عوارض:
در تعداد قلیلی از موارد اختلال ادامه پیدا می کنند.

آسیب:
رابطه با جنس موافق وجود ندارد، و یا اگر باشد به سختی وجود دارد. وضعیت اسیب، از صفر تا بی نهایت متفاوت و متغیر است، و برحسب درجات اسیب روانی فرق دارد و نیز واکنش اولیاء و اطرافیان در مقابل این رفتارها، درجه اسیب را متفاوت می سازد.

عوامل زمینه ساز اختلال هویت جنسی کودکی
رابطه شدیدا نزدیک و با نفوذ مادران در کودکان پسر بطور طولانی، غیبت عاطفی واقعی پدر در اوایل دوره کودکی، مساله ترنس سکچوالیسم را برای کودکان پسر ببار می اورد.

به دخترانی که بعدها این بیماری را نشان می دھند، مادرانی داشته اند که نسبت به انان در اوایل کودکی بی توجه و سرد بوده اند و این رفتار چه بطور سایکولوژیک و چه بطور فیزیولوژیک وجود داشته است.

شاید بعلت بیماری مادر و یا ترک کردن مادر باشد که دختران یک واکنش جبرانی در تغییر هویت خود بخرج داده و به طرف پدر می روند و سپس رفتار و هویت مردانه را دنبال می کنند.

تشخیص افتراقی:

این تشخیص در مورد کودکانی که از نظر فرهنگی رفتارشان مطابق با جنسیت شان نیست، تعلق نمی گیرد مگر اینکه تمام علائم سندرم را شامل شوند.

تشخیص های جسمی –جنسی در این اختلال مطرح نمی شود.

فاکتورهای تشخیصی:
در مورد اختلال هویت جنسی کودکانه در دختران

الف: اشتیاق مداوم مستمر برای پسر شدن و یا سماجت در اینکه انها پسر هستند، جدا از خواسته های خاص فرهنگی که در بعضی ملل عادتا وجود دارد

ب- سماجت در تغییر ساختمان تشریحی دخترانه که توام با حداقل یکی از فاکتورهای زیر باشد:

۱- دختری که می خواهد رشد مردانه داشته باشد (نه فقط در نقش)

۲- دختری که احساس می کند از نظر بیولوژی قادر به حامله شدن نخواهد بود.

۳- دختری که احساس کند نمی تواند سینه های بزرگ داشته باشد و سینه اش رشد زنانه کند.

۴- دختری که احساسی کند باکره نیست یا پرده بکارت ندارد.

۵- دختری که احساس کند یک الت پسرانه دارد و یا خواهد داشت.

آغاز: بیماری قبل از بلوغ باشد (برای بالغین و نوجوانان، به تشخیص اختلال اتی پیک هویت جنسی رجوع شود).

برای پسران:

الف: علاقه دائمی و مصرانه به دختر شدن و یا سماجت در اینکه او یک دختر است.

ب: یک ، یا دو شرط زیر برای اختلال هویت جنسی کودکی:

۱- سماجت در تغییر ساختمان جنسی با حداقل یکی از موارد زیر:

الف: پسری که احساس کند یک زن خواهد شد (نه فقط در نقش).

ب: پسری که احساس کند آلت تناسلی اش از بین خواهد رفت و یا آلت تناسلی و بیضه هایش کوچک خواهد شد.

ج: پسری که احساس کند بهتر بود اگر او یک دختر می شد و یا اگر آلت تناسلی و بیضه نمی داشت.

۲- اشتغال ذهنی با فعالیت تکراری زنانه با پوشیدن البسه زنانه و یا تحریک شدن زنانه و یا از روی شرکت در بازی ها و داشتن ژست ها و رفتارهای زنانه.

ج: آغاز اختلال قبل از بلوغ باشد (برای بالغین و نوجوانان به بحث اختلال اتی پیک هویت جنسی مراجعه شود ).

خدمات درمانی ارائه شده

متخصصین و پرسنل حرفه ای

مشاوره هایی که تقدیمتان شد

  • آدرس : اهواز - خیابان آزادگان - خیابان 24 متری - بین دیده بان و شریف زاده - مجتمع شمخانی - واحد 10
  • تلفن تماس : 32234618-061
  • نمابر (فکس) : 32234618-061
  • پست الکترونیک : Info @ Navidemehr.ir