اخبار:   گزارش تصویری کارگاه توابخشی مشترک خانواده ها و مراقبین مرکز نویدمهر اهواز

  • PDF

اولین کارگاه آموزشی اصول توانبخشی 25/6/97

                                                                                 

                                      

 

                                       

                                   


همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.