اخبار:   مهناز جانکی

روزمه خانم جانکی

  • PDF

مهنازجانکی علیزاده

متولد 1346 ساکن اهواز

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

سابقه حرفه ای:

مشاور و روان درمانگر مرکز مشاوره پور سینا

مشاور و روان درمانگرمرکز مشاوره روزبهان

فعالیت به مدت 6 سال در گروه های خود یاری

مهارت ها:

شرکت و اخذ گواهی درمان شناختی رفتاری افسردگی

شرکت و اخذ گواهی مصاحبه بالینی و تشخیص

شرکت و اخذ گواهی آموزشی اختلالات اضطرابی

شرکت و اخذ گواهی در دوره مداخلات طلاق

شرکت و اخذ گواهی درمدیریت غلبه  براسترس مبتنی بر ذهن آگاهی

شرکت و اخذ گواهی دردوره آموزشی mmt

شرکت و اخذ گواهی در دوره درمان شناختی رفتاری وسواسی

شرکت و اخذ گواهی مربیگری در مهارتهای زندگی ودوره های کنترل خشم-قاطعیت –اعتماد بنفس-خودآگاهی- ارتباط موثر و...


همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.