اخبار:   معرفی معلولین تحت پوشش مرکز

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 لیست بیماران مرکز در شش ماهه اول سال 97 مدیریت 143
2 لیست معلولان تحت پوشش تا بهمن 96 مدیریت 105
3 لیست معلولان تحت پوشش تا شهریور 96 مدیریت 4037
4 معلولین تحت پوشش مرکز در بهمن 95 مدیریت 383
5 معرفی معلولین مرکز مدیریت 313

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.