اخبار:   معرفی معلولین تحت پوشش مرکز

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 لیست معلولان مرکز نویدمهر در بهار 98 مدیریت 278
2 لیست بیماران مرکز در شش ماهه اول سال 97 مدیریت 502
3 لیست معلولان تحت پوشش تا بهمن 96 مدیریت 419
4 لیست معلولان تحت پوشش تا شهریور 96 مدیریت 6532
5 معلولین تحت پوشش مرکز در بهمن 95 مدیریت 692
6 معرفی معلولین مرکز مدیریت 617

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.