اخبار:   معرفی معلولین تحت پوشش مرکز

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 معلولان تحت پوشش در نیمه اول سال 1402 مدیریت 26
2 لیست معلولان مرکز نویدمهر در بهار 98 مدیریت 514
3 لیست بیماران مرکز در شش ماهه اول سال 97 مدیریت 742
4 لیست معلولان تحت پوشش تا بهمن 96 مدیریت 657
5 لیست معلولان تحت پوشش تا شهریور 96 مدیریت 6813
6 معلولین تحت پوشش مرکز در بهمن 95 مدیریت 913
7 معرفی معلولین مرکز مدیریت 843

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.