اخبار:   سالمند

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 سالمندان تحت پوشش مرکز در شش ماهه اول سال 1402 مدیریت 26
2 لیست سالمندان تحت پوشش مرکز در بهار 1400 مدیریت 392
3 سالمندان مرکز در بهار و تابستان 99 مدیریت 175
4 لیست سالمندان بهار 98 مدیریت 529
5 سالمندان تحت پوشش مرکز نویدمهر مدیریت 714
6 سالمندان مرکز در بهمن 95 مدیریت 1040
7 سالمندان تحت پوشش مدیریت 2058

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.