اخبار:   مهارتهای زندگی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مهارتهای آموزشی روانی برای برخورد با کودکان دشوار مدیریت 463
2 جزوه آموزشی مدیریت استرس مدیریت 581
3 کتاب کار مدیریت خشم مدیریت 517
4 آموزش ابراز وجود مدیریت 837
5 مهارت های زندگی(مهارت نه گفتن) مدیریت 8021
6 تاب آوری را بیاموزیم خانم شاولی 1067
7 بررسی احتمال خودکشی و مقابله با آن خانم شاولی 1073
8 مراحل آموزش ابراز وجود خانم شاولی 966
9 مهارت های اجتماعی(مهارت برقراری ارتباط موثر) خانم شاولی 2742
10 مهارت های مقابله ای 3(مقابله با غمگینی و افسردگی) خانم شاولی 1549

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.