اخبار:   مهارتهای زندگی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مهارتهای آموزشی روانی برای برخورد با کودکان دشوار مدیریت 443
2 جزوه آموزشی مدیریت استرس مدیریت 559
3 کتاب کار مدیریت خشم مدیریت 497
4 آموزش ابراز وجود مدیریت 818
5 مهارت های زندگی(مهارت نه گفتن) مدیریت 7906
6 تاب آوری را بیاموزیم خانم شاولی 1035
7 بررسی احتمال خودکشی و مقابله با آن خانم شاولی 1045
8 مراحل آموزش ابراز وجود خانم شاولی 944
9 مهارت های اجتماعی(مهارت برقراری ارتباط موثر) خانم شاولی 2699
10 مهارت های مقابله ای 3(مقابله با غمگینی و افسردگی) خانم شاولی 1527

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.