اخبار:   مهارتهای زندگی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مهارتهای آموزشی روانی برای برخورد با کودکان دشوار مدیریت 599
2 جزوه آموزشی مدیریت استرس مدیریت 739
3 کتاب کار مدیریت خشم مدیریت 699
4 آموزش ابراز وجود مدیریت 977
5 مهارت های زندگی(مهارت نه گفتن) مدیریت 8425
6 تاب آوری را بیاموزیم خانم شاولی 1228
7 بررسی احتمال خودکشی و مقابله با آن خانم شاولی 1229
8 مراحل آموزش ابراز وجود خانم شاولی 1127
9 مهارت های اجتماعی(مهارت برقراری ارتباط موثر) خانم شاولی 2943
10 مهارت های مقابله ای 3(مقابله با غمگینی و افسردگی) خانم شاولی 1722

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.