اخبار:   کاردرمانی جهت بهبود راه رفتن کودکان فلج مغزی

  • PDF

چند تمرین کاردرمانی جهت بهبود راه رفتن کودکان فلج مغزی

زندگی افراد فلج مغزی میتواند بسیار دشوار باشد از آنجایی که بسیاری از حرکاتbasic آنهارا مختل میکندبه طور معمول بیمارانی که از فلج مغزی رنج میبرند دارای نقص در راه رفتن ، تعادل و درک هستند ، این نقص حتی حرکت در محیط خانه را هم برای آنها مشکل ساز کرده استکاردرمانی تاثیر بسیاری در بهبود و کنترل عملکرد طبیعی بیمار دارد.

این تمرینات قسمتی از برنامه های کنترل فلج مغزی هستند که کاردرمانگر برای بهبود مهارت های حرکتی استفاده میکند شامل یکسری تمرینات هست که تکرار حرکاتی هستند که طی راه رفتن معمولی اجرا میشوند. در این برنامه از تجهیزات کمکی نیز استفاده میشود

مزایای این تمرینات

این تمرینات در تقویت عضلات و مفاصلی که مسئول راه رفتن هستند بسیار اهمیت دارند و همچنین در بهبود تعادل ، وضعیت بدن ، افزایش دامنه حرکتی و استقامت بدنی

این تمرینات به اختلالات فردی بستگی دارند که در حین ارزیابی توسط درمانگر قبل از آغاز درمان آشکار میشود

تمرینات بهبود راه رفتن شامل تردمیل ، راه رفتن روی یک شی ، تمرینات مربوط به بالا بردن پا ، نشستن و برخاستن.

مدت ادامه و شدت این تمرینات به نتایج ارزیابی بستگی دارد ، در اینجا به تعدادی از تمرینات پایه ای برای بهبود مهارت های حرکتی مربوط به اندام تحتانی اشاره میشود

لازم به ذکر است که این مبحث ترجمه ای از یک منبع خارجی است و بیشتر مختص کودکانی است که مهارتهای اولیه و همکاری لازم را دارند

  •  حرکت دادن کودک از پاشنه به پنجه

این تمرین که در حالت ایستاده و چمباتمه انجام میشود برای کمک به استقامت با محدود کردن حرکات غیر ضروری به راه رفتن کمک میکند . این تمرین به حالت ایستاده بر روی یک سطح صاف است طوری که ابتدا پاشنه روی زمین قرار گیرد سپس پنجه

به طور کلی افراد عادی کف پا را به صورت صاف روی زمین قرار میدهند اما در بیماران فلج مغزی نگه داشتن تعادل در این حالت سخت است

  • حرکات موجی و انعطافی پا

برای انجام این تمرین کودک به حالت نشسته قرار میگیرد و پا را دراز میکند .قسمت جلوی پارا با خم کردن مچ پا، به سمت بالا حرکت می‌دهد در این حالت پاشنه روی زمین قرار دارد ، حرکتی مانند الاکلنگ یا موج را انجام میدهد

  • حرکات مربوط به ماهیچه های پشت ساق پا

 برای انجام این تمرین به حالت ایستاده قرار میگیرد فاصله بین پاها به اندازه عرض شانه باشد  برای نگه داشتن تعادل  دست ها را به دیوار یا صندلی تکیه میدهد

اکنون با بالا بردن پاشنه و ایستادن بر روی پنجه و فشار بر ماهیچه پشت ساق پا بدن را بالا بکشید و ۲ثانیه در این حالت قرار گیرید سپس پاشنه را پایین بگذارید و دوباره این حالت را تکرار کنید ۳بار در روز هربار ۵ تا ۸ بار این حرکت را تکرار کنید

  • حرکات مربوط به حلقه کردن انگشتان پا دور یک شی

این تمرین به صورت نشسته روی صندلی انجام میشود ، پا به صورت آویزان قرار می دهد میتوان یک حوله را روی زمین پهن کرد انگشتان پارا دور قسمت ابتدایی حوله حلقه کرده و قسمتی از حوله را با انگشتان پا جمع کرده و به سمت خود بکشید و دوباره این کار را تکرار کنید ۳ مرحله هر بار ۵ تا ۸ بار

از آنجایی که این تمرینات  به تنهایی نمیتواند جایگزین درمانگر باشد پس بهتر  است با یک درمانگر در ارتباط باشید.


همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.