اخبار:   تمرین هایی از کاردرمانی ذهنی برای والدین

  • PDF

کم توانی ذهنی به محدودیت های بنیادی در کارکرد فعلی کودکان اشاره دارد که به طور معنا داری پایین تر از حد میانگین است.کاردرمانی در حیطه ذهن،با ارایه فعالیت هایی سعی در بهبود سطح توانایی های فرد دارد

بازی برای تقویت حافظه

 - تعدادی توپ با رنگ و سایز متفاوت در محیط قرار میدهیم و از کودک میخواهیم که توپ ها را به دقت نگاه کند.سپس آن ها جمع کرده و از او در مورد چیدمان توپ ها سوال میکنیم،به عنوان مثال توپ قرمز کجا بود یا دورترین توپ چه رنگی داشت

-  لیستی از میوه(حیوان یا اعضای بدن) را برای کودک میخوانیم.تعدادی فلش کارت روبرویش قرار داده و از او میخواهیم میوه هایی که در لیست بود را جدا کند

-  درون قوطی های مختلف مقداری برنج،سکه،لوبیا و ... میریزیم که صداهای متفاوت ایجاد کند.حال یکی از قوطی ها را تکان میدهیم و از کودک میخواهیم صدای مشابه با صدایی که شنیده را با تکان دادن سایر قوطی ها پیدا کند

 - پشت کمر کودک الگوی خاصی را میکشیم و از او میخواهیم که الگو را برای ما انجام دهد.برای مثال دوتا بالا،سه تا چپ

-  در حین بازی به کودک الگوی خاصی میدهیم.برای مثال وقتی صدای زنگ شنیدی دست بزن یا وقتی به مانع رسیدی بپر

بازی برای هماهنگی چشم و دست

 - ابتدا با خلال دندان به کمک کودک تعدادی سوراخ روی کاغذ ایجاد میکنیم و سپس از کودک میخواهیم که از دورن سوراخ ها نخ عبور دهد

-  دو کاسه نزدیک به هم قرار میدهیم و در یکی از آنها برنج میریزیم.و از کودک میخواهیم که با قاشق برنج را داخل ظرف دیگر بریزد

-  دو خط موازی و با فاصله از هم میکشیم و از کودک میخواهیم با مداد،خطی از میان این دو عبور دهد به طوری که با دو خط کناری برخورد نکند( به تدریج فاصله دو خط کناری را کم میکنیم)

-  توپی را به یک نخ آویزان میکنیم و مقابل کودک میگیریم و از او میخواهیم بصورت یک در میان با دو دست و بعد با یک دست به توپ بزند

- ظرفی از حبوبات را تهیه کرده و از کودک میخواهیم تا یکی از انواع آن را جدا کند.     

 - از کودک میخواهیم روی یک چهارپایه بایستد.قطعات پازل را در کنار چهارپایه روی زمین می‌گذاریم و صفحه پازل را روبروی کودک روی دیوار نصب میکنم.حال از کودک میخواهیم بنشیند،یکی یکی قطعات پازل را بردارد،بلند شود و آن ها را در جای مناسب قرار دهد

بازی برای تقویت توجه و تمرکز

-   طرح های ساده ای به صورت ناقص روی کاغذ میکشیم و از کودک میخواهیم جزء حذف شده در تصاویر را تشخیص دهید. برای مثال تصویر آدم بدون چشم، تصویر موش بدون دم

 - روی کمر کودک یکی از حروف الفبا ( یا اشکال هندسی) را میکشیم و از او میخواهیم حرفی که کشیدیم را روی کاغذ بکشد یا بام ببرد

-  روی زمین مسیری را با توپ برای کودک مشخص می‌کنیم و از او میخواهیم در مسیر مشخص شده راه برود

 


همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.