اخبار:   مراقبت از سالمندان

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 فیزیوتراپی سالمند در منزل مدیریت 19
2 پوکی استخوان در سالمندان مدیریت 24
3 بزرگی پروستات در سالمندان مدیریت 22
4 شکستگی استخوان ران مدیریت 24
5 پیرگوشی و کاهش شنوایی در سالمندان مدیریت 9
6 راه و روش برخورد با سالمندان مدیریت 381
7 اختلال خواب در سالمندان مدیریت 397
8 مشکلات خواب در سالمندان مدیریت 381
9 بازنشسته در خانواده.. فرصت یا تهدید؟ مدیریت 601
10 تاثیر و نقش افراد سالمند در خانواده مدیریت 557

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.