اخبار:   روانشناسی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نظریه حکایت درمانی مدیریت 248
2 مقیاس ارزشیابی هوش حسی - حرکتی مدیریت 366
3 نگاهی به تغییرات DSM 5 نسبت به DSM 4 مدیریت 331
4 DBT یا CBT مدیریت 425
5 راهنمای تغییرات DSM5 مدیریت 514
6 درمان افسردگی دو قطبی مدیریت 445
7 مشاوره سوگ خانم شاولی 737
8 آزمون سنجش ظرفيت حافظه ي فعال خانم شاولی 1128
9 روانشناسی برخورد با سرطان خانم شاولی 482
10 اصول اخلاق حرفه ای در روانشناسی خانم شاولی 2232

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.