اخبار:   خدمات مرکز نویدمهر و منشور اخلاقی

 • PDF

فعالیتهای مرکز توانبخشی نویدمهر اهواز

 • مراقبت از معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی پس از معرفی از کمیسیون پزشکی بهزیستی شهرستان اهواز 
 • مراقبت در منزل سالمندان تحت پوشش بهزیستی از طریق حمایت تیم پزشکی و تخصصی در منزل توانخواه
 • ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی از طریق بسته های کمک توانبخشی و مراقبتی
 • آموزش مراقبین تحت پوشش مرکز از طریق کلاسهای ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی
 • جلب مشارکت خیرین در فعالیتهای عامه پسند و توانبخشی به توانخواهان

 

منشور اخلاقی و رفتاری پرسنل جامع توانبخشی و مراقبتی نوید مهر اهواز

 • پایبندی به اصول انسانی و کرامت توانخواهان و جامعه تحت پوشش .
 • احترام به قوانین و رعایت دستورالعملهای طرح مراقبتی مبتنی بر خانواده .
 • رعابت آراستگی و نزاکت در برخورد با خانواده و تیم درمان .
 • رفتار و اخلاق مناسب در حین کار .
 • تلاش در جهت کسب رضایت خانواده های تحت پوشش از نحوه خدمات به معلولین و سالمندان .
 • رعایت سلسله مراتب در کلیه امور اداری،آموزشی و درمانی .
 • ورود و خروج به موقع و براساس دستورالعمل در محل کار و عدم غیبت غیر موجه و بدون اطلاع .
 • انجام فعالیتهای درمانی طبق برنامه تنظیم شده توسط سوپروایزر و تیم در گردش .
 • گزارش نویسی صحیح از خدمات ارائه شده به جامعه هدف و براساس ضوابط موجود و تحویل به موقع آن به مسئولین ذیربط .
 • استفاده از خلاقیت در اجرای برنامه های درمانی .
 • کسب مهارتها ی کاربردی و دانش افزایی در زمینه فعالیتهای مرتبط و شرکت مستمر در دوره ها و کلاسهای آموزشی .
 • بهره گیری از توانمندیهای سایت نوید مهر در جهت یادگیری و بینش افزایی نسبت به فعالیتها .
 • شرکت در برنامه های جانبی مراقبتی و فعالیتهای فوق برنامه .
 • معرفی و ارجاع معلولین به مراکز حرفه آموزی و ترخیص موفق براساس پروتکل و با تائید تیم درمان.
 • کسب نمره کامل در پایش عملکرد ماهانه و سالانه .

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.