اخبار:   راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی جلد سوم توصیه های بهداشتی

  • PDF

گذشت عمر و رسيدن به سالهاي كهنـسالي، بـالقوه بـراي كليـه انـسانها غيـر قابـلاجتناب است. اين روند براي فرد انسان بسيار قابل تأمل و حائز اهميت است چرا كـه غفلت از آن موجب بروز مشكلات بعضاً ناتوان كننده اي خواهد شـد كـه اگـر بموقـعپيش بيني شوند و درصد تأمين آمادگيهاي لازم براي مقابله با آنها بـرآئيم، از شـدتبار مشكلات رو در روي آينده امان، كم خواهيم كردمشكلات و بيمارئيهاي ناشي از پديده سالمندي چه از جنبه سالمندي طبيعي و چـهاز جنبه بيماريهاي سنين سالمندي، درافراديكه دچار درجاتي ازناتوانائيها يا معلوليتهانیز باشند از اولویت بالای برخوردار است.

در  مجموعه کتابهای "راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی" سعی شده است به سالمندی از جنبه های متفاوت نگاه شود. این مجموعه کتاب در 4 جلد و به قلم روان و ساده دکتر سهیلا خوشبین،دکتر آوات غوثی، دکتر عالیه فراهانی و دکتر محمد اسماعیل مطلق به نگارش درآمده است و بعنوان منبع بسیار مفید برای استفاده عموم ارائه گردیده است.

در جلد سوم این کتاب توصیه های بهداشتی و سلامت عمومی سالمندان مورد بحث قرار می گیرد. و مباحثی نظیر بهداشت دهان و دندان، یبوست و مشکلات اداریو نیز یائسگی در سالمندان مورد تاکید قرار گرفته است.

جهت استفاده از کتاب معرفی شده بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

راهنمای بهبود و شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 3.pdf

آخرین به روز رسانی در شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۱

ورود اعضا

نظر سنجی

نظر شما نسبت به سایت چیست؟

نتایج

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.