اخبار:   راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی جلد اول تغذیه و تمرینات بدنی

  • PDF

گذشت عمر و رسيدن به سالهاي كهنـسالي، بـالقوه بـراي كليـه انـسانها غيـر قابـلاجتناب است. اين روند براي فرد انسان بسيار قابل تأمل و حائز اهميت است چرا كـه غفلت از آن موجب بروز مشكلات بعضاً ناتوان كننده اي خواهد شـد كـه اگـر بموقـعپيش بيني شوند و درصد تأمين آمادگيهاي لازم براي مقابله با آنها بـرآئيم، از شـدتبار مشكلات رو در روي آينده امان، كم خواهيم كرد. مشكلات و بيمارئيهاي ناشي از پديده سالمندي چه از جنبه سالمندي طبيعي و چـهاز جنبه بيماريهاي سنين سالمندي، درافراديكه دچار درجاتي ازناتوانائيها يا معلوليتهانیز باشند از اولویت بالای برخوردار است.

در  مجموعه کتابهای "راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی" سعی شده است به سالمندی از جنبه های متفاوت نگاه شود. این مجموعه کتاب در 4 جلد و به قلم روان و ساده دکتر سهیلا خوشبین،دکتر آوات غوثی، دکتر عالیه فراهانی و دکتر محمد اسماعیل مطلق به نگارش درآمده است و بعنوان منبع بسیار مفید برای استفاده عموم ارائه گردیده است.

در جلد اول این کتاب به تغذیه سالم و تمرینات بدنی ویژه سالمندان تمرکز شده است ومطالب بصورت بسیار ساده و کاربردی جهت استفاده در منزل و مراکز معرفی گردیده است توجه داشته باشید برای بهره برداری بهتر از این کتاب اگر زیر نظر پزشک خاصی هستید حتما با هماهنگی با وی تمرینات را انجام دهید.

جهت استفاده از کتاب معرفی شده بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 1.pdf

آخرین به روز رسانی در شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۲

ورود اعضا

نظر سنجی

نظر شما نسبت به سایت چیست؟

نتایج

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.