اخبار:   پرستار

روزمه کاری مرجان افضلان پرستار تیم در گردش مرکز نویدمهر اهواز

  • PDF

 

مرجان افضلان  

فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد مسجدسلیمان

پرستار در بخشهای مختلف بیمارستان گلستان اهواز از سال 1382 الی 1392

فعالیت در بخشهای مختلف بیمارستان رازی اهواز به عنوان پرستار و به مدت یکسال

پرستار درمانگاه سروش کیانپارس


همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.