اخبار:   مددکار

روزمه مددکار مرکز نویدمهر اهواز

  • PDF

امینه بگعان 

کارشناس علوم اجتماعی فارغ التحصیل از دانشگاه پیام نور اهواز

سوابق کاری:

همکاری با مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اهواز

مددکار اجتماعی مرکز بیماران ضایعه نخاعی آریا اهواز


همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.