اخبار:   حسین حساوی

 • PDF

حسین حساوی  روانشناس

سوابق تحصیلی

 • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی – دانشگاه آزاد اهواز – فارغ التحصیل در سال 1387 با معدل 17/90.
 • کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشگاه آزاد اهواز – فارغ التحصیل در سال 1385 با معدل 17/87.

 

سوابق حرفه ایی

 • مسئول مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 95 .
 • تدریس در مرکز آموزش شهید الیاسی شرکت نفت در زمینه روانشناسی و مهارتهای زندگی از سال 95.
 • کارشناس ارشد  و عضو گروه درمانی مرکز مشاوره  دانشگاه شهید چمران اهواز .
 • عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره نظام  4554  .
 • مشاور و روان درمان مرکز مشاوره طراوت اهوازاز سال 1394.
 • مشاور و روان درمانگر مرکز باران اهواز از سال 1394.
 • تدریس در دانشگاه پیام نور شوشتر  در رشته روانشناسی از سال 1392.
 • تدریس در دانشگاه پیام نور گتوند در رشته روانشناسی که از سال 1388 شروع و تاکنون ادامه داشته است.
 • تدریس در دانشگاه پیام نور ترکالکی در رشته روانشناسی که ازسال 1389 تا به امروز ادامه داشته است .
 • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان زندانها در رشته های روانشناسی و اصلاح و تربیت – ازسال 1386 تا امروز.
 • اجرای طرح انجمن روانشناسی و مشاوره دانشجویی در دانشگاههای پیام نور گتوند و ترکالکی در سال 1392.
 • مشاور و روان درمان در مرکز مشاوره متین در زمینه های ازدواج،خانواده و آسیب های اجتماعی.
 • موسس و مسئول فنی مرکز مراقبتی در منزل سالمندان نوید مهراهواز از سال 1386زیر نظر بهزیستی استان خوزستان .
 • موسس و مسئول فنی مرکز Home visit  مراقبتی ونگهداری سالمندان و معلولین نویدمهر از سال 1392.
 • روانشناس مرکز ویزیت در منزل بامداد به مدیریت دکتر علیزاده در سال 1388.
 • مشاور و رواندرمان در مرکز مشاوره و ترک اعتیاد متین به مدیریت دکتر شکرلو- از سال 1390 تا امروز.
 • همکاری با پزشکی قانونی اهواز در جهت انجام تستهای روانشناختی و تعیین آسیبهای روانی از سال 1392.
 • همکاری با مهدکودک های شهر اهواز در برگزاری کلاسهای آموزش خانواده و بازی درمانی در سال 1391.
 • روانشناس و مجری کلاسهای خانواده ورواندرمانی کودک مهدکودک باغ شاپرکها و کیمیا از سال 1391 تاکنون.
 • برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد و نیز کارگاههای مهارتهای زندگی در آموزش و پرورش شوشتر و گتوند و نیز اجرای دوره آموزشی شناخت و پیشگیری از اعتیاد در سازمان زندانهای اهواز در سال 1391و1392.
 • برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه گتوند در سال 1391.
 • مسئول فنی مرکز T.Cاستان خوزستان به مدیریت دکتر سپیانی و دکتر لک در سالهای 1390و 1391.

 

تجربیات و دوره های تخصصی

 • اخذ گواهی در کارگاه آموزشی امید و آیینه  برگزار شده توسط دادگستری استان در اداره تبلیغات اسلامی در سال 95.
 • شرکت و اخذ گواهی در کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی دانشجویی در دانشگاه شیراز زیر نظر استاد رحیمی مسئول مرکز مشاوره دانشگاه شیراز در سال 95.
 • برگزار کندده طرح همیاران سلامت روان با مجری گری وزارت علوم و تحقیقات در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 95.
 • برگزاری کارگاه آموزشی ایدز و شرکت و اخذ گواهی در کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی دانشجویی در دانشگاه شیراز زیر نظر استاد رحیمی مسئول مرکز مشاوره دانشگاه شیراز در سال 95.
 • برگزاری کارگاه آموزشی ایدز و HIVویژه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 94.
 • شرکت در سمپوزیوم 45 انجمن ملی اعتیاد با موضوع درمان اختلالات جنسی زیر نظر آقای دکتر آذرخش مکری و دکتر خوئی مرغاتی در مهرماه 94.
 • شرکت در سمپوزیوم 43 انجمن ملی اعتیاد با موضوع نقش سوء مصرف مواد محرک در اختلالات سایکوتیک زیر نظر استاد آذرخش مکری و دکتر فرهودیان در مردادماه 1394.
 • شرکت واخذ گواهی در دوره آموزشی درمان اختلالات شایع تحصیلی در دانشگاه کازرون و زیر نظر دکتر حسن آبادی عضو سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در شهریور 1394.
 • گذراندن تکمیلی دوره تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد مبتنی بر مدرسه و ویژه معلمان و مربیان مدارس در خرداد ماه 94.
 • شرکت و اخذ گواهی از دوره درمانهای موج سوم حکایت درمانی و ACT  در دانشگاه شهرکرد با تدریس دکتر عابدی و دکتر ایزدی در سال 93.
 • شرکت و اخذ گواهی در دوره آموزشی مشاوره های شغلی و نظریه انطباق شغلی دکتر ربیعی در دانشگاه شیراز با تدریس دکتر ربیعی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد.
 • شرکت و اخذ گواهی از گذراندن دوره مجازی مدیریت ارزشیابی در مجتمع فنی تهران در سال 93.
 • شرکت و اخذ گواهی در دوره گزارش نویسی در مجتمع فنی تهران در بهمن 93.
 • شرکت و اخذ گواهی در دوره تکمیلی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد مبتنی بر محیط کار در اردیبهشت ماه 1393.
 • شرکت و اخذ گواهی در هفتمین سمینار سلامت روان دانشجویان کشور برگزار شده در اردیبهشت ماه 1393 در دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • شرکت و اخذ گواهی از همایش ملی آلزایمر با موضوع مشاوره های سالمندی و مداخلات درمانی در اختلالات دمانسی در سال1392.
 • شرکت و اخذ گواهی در دوره آموزشی با عنوان مداخلات کوتاه مدت در درمان آمفتامینها در موسسه ایرسا در سال 1391.
 • شرکت و اخذ گواهی در اولین دوره آموزشی روانشناسان  MMTزیر نظر معاونت درمان و بهداشت خوزستان در سال 1391 در بیمارستان سینا اهواز.
 • شرکت و اخذ گواهی در دوره کاربرد مهارتهای زندگی در پیشگیری از مصرف مواد در سال 1391 در بهزیستی شهرستان اهواز به مدرسی سرکار خانم نامجو.
 • شرکت و اخذ گواهی در دوره آموزشی با عنوان مصاحبه انگیزشی و نظریه های شناختی در موسسه ایرسا در سال 1390.
 • شرکت و اخذ گواهی از سمپوزیومهای دوره 17 و 18 انجمن ملی اعتیاد ایران در سال 1390.
 • شرکت در دوره های تخصصی اعتیاد و پیشگیری در بهزیستی اهواز در سال 1389.

 

 


همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.