اخبار:   اولین کارگاه مشترک خانواده ها و مراقبین مرکز نویدمهر اهواز

  • PDF

اولین کارگاه آموزشی اصول توانبخشی بصورت مشترک بین خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی و مراقبین  طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده در مرکز نویدمهر اهواز برگزار گردید. در این کارگاه دو ساعته مراجعین و مراقبین زیر نظر آقای زنگنه کاردرمان مرکز نویدمهر به یادگیری اصول اولیه توانبخشی پرداختند. قرار است این کارگاه ها بصورت مستمر و با همکاری بهزیستی اهواز با محوریت توانبخشی مبتنی بر خانواده در پائیز 97 ادامه داشته باشد.

ورود اعضا

نظر سنجی

نظر شما نسبت به سایت چیست؟

نتایج

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.