اخبار:   نشست هم اندیشی مراکز مراقبتی با مدیر کل محترم دفتر امور مراکز توانبخشی بهزیستی کشور

  • PDF

نشست هم اندیشی مراکز توانبخشی مراقبتی استان خوزستان با آقای مهندس سراج مدیر کل محترم دفتر امور مراقبتی بهزیستی کشور در تاریخ 7 شهریور در سالن کنفرانس مجتمع فنح المبین اهواز برگزار گردید.

در این نشست صمیمی و اثر گذار آقای مهندس سراج و هئیت همراه ایشان با حضور در جمع مسئولین  محترم بهزیستی استان خوزستان و مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی و ویزیت در منزل به بررسی وضعیت استان در زمینه توانبخشی پرداختند.

در ابتدای جلسه آقای جعفری معاون محترم توانبخشی استان ضمن تبریک هفته دولت و اعیاد پیش رو به توضیح عملکرد بهزیستی استان در زمینه توانبخشی پرداختند و با قدردانی از مراکز زیر مجموعه خود به بیان مشکلات و خواسته های مراکز پرداختند. در ادامخ بعضی از مسئولین مراکز غیر دولتی به بیان نقطه نظرات و مشکلات مراکز غیر دولتی پرداختند که با بازخورد مناسب از سوی مدیر کل محترم دفتر امور توانبخشی کشور روبرو گردید.

در پایان جلسه جناب آقای مهندس سراج ضمن جمع بندی و بیان گزارشی از عملکرد زیر مجموعه تحت پوشش خود در بهزیستی کشور، نوید بخش افق های روشن در زمینه توانبخشی کشور گردیدند که با حمایت و همراهی کلیه مراکز مراقبتی در کشور میسر و مقذور خواهد شد.

در این جلسه مرکز نویدمهر اهواز به نمایندگی از مراکز مراقبتی مبتنی بر خانواده و ویزیت در منزل سالمندان حضور داشت.

ورود اعضا

نظر سنجی

نظر شما نسبت به سایت چیست؟

نتایج

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.