اخبار:   کارگاه آموزشی کاردرمانی

  • PDF

کارگاه آموزشی کاردرمانی مرکز نویدمهر در تاریخ 14 آبان با حضور کلیه مراقبین و حضور آقای مصطفی نژاد کاردرمان مرکز انجام شد.

در این کارگاه 2 ساعته اصول مراقبت از بیماران جسمی حرکتی و نیز اصول مراقبتی کاردرمانی بصورت عملی و تئوری اجرا گردید.


همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.