اخبار:   خبرهای نوید مهر

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جشن سالروز تاسیس مرکز نویدمهر مدیریت 39
2 کارگاه آموزشی کاردرمانی مدیریت 123
3 فرم نظرسنجی و پایش مرکز نویدمهر مدیریت 161
4 جذب نیروی کار مراقتی در منزل مدیریت 185
5 منشور اخلاقی و رفتاری پرسنل نویدمهر مدیریت 216
6 توزیع بسته های نوروزی در بین خانواده های معلولین مدیریت 227
7 برگزاری طرح هور در مرکز نوید مهر اهواز مدیریت 248
8 برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت مدیریت 351
9 روز جهانی معلولان خانم شاولی 626
10 برگزاری نمایشگاه از توانمندیهای معلولین مدیریت 414

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.