اخبار:   خبرهای نوید مهر

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جشن سالروز تاسیس مرکز نویدمهر مدیریت 68
2 کارگاه آموزشی کاردرمانی مدیریت 175
3 فرم نظرسنجی و پایش مرکز نویدمهر مدیریت 204
4 جذب نیروی کار مراقتی در منزل مدیریت 212
5 منشور اخلاقی و رفتاری پرسنل نویدمهر مدیریت 248
6 توزیع بسته های نوروزی در بین خانواده های معلولین مدیریت 256
7 برگزاری طرح هور در مرکز نوید مهر اهواز مدیریت 283
8 برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت مدیریت 386
9 روز جهانی معلولان خانم شاولی 664
10 برگزاری نمایشگاه از توانمندیهای معلولین مدیریت 444

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.