اخبار:   خبرهای نوید مهر

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اولین کارگاه مشترک خانواده ها و مراقبین مرکز نویدمهر اهواز مدیریت 7
2 نشست هم اندیشی مراکز مراقبتی با مدیر کل محترم دفتر امور مراکز توانبخشی بهزیستی کشور مدیریت 25
3 جشن سالروز تاسیس مرکز نویدمهر مدیریت 153
4 کارگاه آموزشی کاردرمانی مدیریت 276
5 فرم نظرسنجی و پایش مرکز نویدمهر مدیریت 315
6 جذب نیروی کار مراقتی در منزل مدیریت 282
7 منشور اخلاقی و رفتاری پرسنل نویدمهر مدیریت 318
8 توزیع بسته های نوروزی در بین خانواده های معلولین مدیریت 319
9 برگزاری طرح هور در مرکز نوید مهر اهواز مدیریت 347
10 برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت مدیریت 463

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.