اخبار:   خبرهای نوید مهر

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جشن سالروز تاسیس مرکز نویدمهر مدیریت 114
2 کارگاه آموزشی کاردرمانی مدیریت 233
3 فرم نظرسنجی و پایش مرکز نویدمهر مدیریت 266
4 جذب نیروی کار مراقتی در منزل مدیریت 254
5 منشور اخلاقی و رفتاری پرسنل نویدمهر مدیریت 293
6 توزیع بسته های نوروزی در بین خانواده های معلولین مدیریت 298
7 برگزاری طرح هور در مرکز نوید مهر اهواز مدیریت 332
8 برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت مدیریت 440
9 روز جهانی معلولان خانم شاولی 732
10 برگزاری نمایشگاه از توانمندیهای معلولین مدیریت 479

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.