اخبار:   آموزشهای مجازی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آزمون ادوارد مدیریت 167
2 آزمون میلون MCMI3 مدیریت 183
3 بررسی حرکات بدن انسان در روانشناسی مدیریت 358
4 آموزش برنامه SPSS مدیریت 393
5 راهنمای آموزشهای روانشناختی برای اختلالات افسردگی و اضطرابی مدیریت 393
6 اجرای مصاحبه بالینی مدیریت 433
7 درمان شناختی رفتاری در اعتیاد مدیریت 435
8 کارگاه دو روزه زندگی سالم در دوره سالمندی مدیریت 455
9 گروه درمانی اعتیاد مدیریت 780
10 راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی در بیماران وابسته به مواد مدیریت 466

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.