اخبار:   آموزشهای مجازی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آزمون ادوارد مدیریت 116
2 آزمون میلون MCMI3 مدیریت 115
3 بررسی حرکات بدن انسان در روانشناسی مدیریت 312
4 آموزش برنامه SPSS مدیریت 327
5 راهنمای آموزشهای روانشناختی برای اختلالات افسردگی و اضطرابی مدیریت 354
6 اجرای مصاحبه بالینی مدیریت 370
7 درمان شناختی رفتاری در اعتیاد مدیریت 384
8 کارگاه دو روزه زندگی سالم در دوره سالمندی مدیریت 376
9 گروه درمانی اعتیاد مدیریت 682
10 راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی در بیماران وابسته به مواد مدیریت 389

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.