اخبار:   آموزشهای مجازی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آزمون ادوارد مدیریت 227
2 آزمون میلون MCMI3 مدیریت 269
3 بررسی حرکات بدن انسان در روانشناسی مدیریت 431
4 آموزش برنامه SPSS مدیریت 470
5 راهنمای آموزشهای روانشناختی برای اختلالات افسردگی و اضطرابی مدیریت 444
6 اجرای مصاحبه بالینی مدیریت 504
7 درمان شناختی رفتاری در اعتیاد مدیریت 518
8 کارگاه دو روزه زندگی سالم در دوره سالمندی مدیریت 551
9 گروه درمانی اعتیاد مدیریت 894
10 راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی در بیماران وابسته به مواد مدیریت 556

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.