اخبار:   آموزشهای مجازی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آزمون ادوارد مدیریت 4
2 آزمون میلون MCMI3 مدیریت 3
3 بررسی حرکات بدن انسان در روانشناسی مدیریت 208
4 آموزش برنامه SPSS مدیریت 229
5 راهنمای آموزشهای روانشناختی برای اختلالات افسردگی و اضطرابی مدیریت 269
6 اجرای مصاحبه بالینی مدیریت 309
7 درمان شناختی رفتاری در اعتیاد مدیریت 315
8 کارگاه دو روزه زندگی سالم در دوره سالمندی مدیریت 282
9 گروه درمانی اعتیاد مدیریت 492
10 راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی در بیماران وابسته به مواد مدیریت 315

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.