اخبار:   آموزشهای مجازی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آزمون ادوارد مدیریت 199
2 آزمون میلون MCMI3 مدیریت 222
3 بررسی حرکات بدن انسان در روانشناسی مدیریت 392
4 آموزش برنامه SPSS مدیریت 435
5 راهنمای آموزشهای روانشناختی برای اختلالات افسردگی و اضطرابی مدیریت 421
6 اجرای مصاحبه بالینی مدیریت 473
7 درمان شناختی رفتاری در اعتیاد مدیریت 481
8 کارگاه دو روزه زندگی سالم در دوره سالمندی مدیریت 508
9 گروه درمانی اعتیاد مدیریت 838
10 راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی در بیماران وابسته به مواد مدیریت 517

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.