اخبار:   آموزشهای مجازی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آزمون ادوارد مدیریت 70
2 آزمون میلون MCMI3 مدیریت 55
3 بررسی حرکات بدن انسان در روانشناسی مدیریت 261
4 آموزش برنامه SPSS مدیریت 288
5 راهنمای آموزشهای روانشناختی برای اختلالات افسردگی و اضطرابی مدیریت 318
6 اجرای مصاحبه بالینی مدیریت 341
7 درمان شناختی رفتاری در اعتیاد مدیریت 349
8 کارگاه دو روزه زندگی سالم در دوره سالمندی مدیریت 335
9 گروه درمانی اعتیاد مدیریت 588
10 راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی در بیماران وابسته به مواد مدیریت 358

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.